Kleurbepaling

Voor een optimaal eindresultaat

Kleurbepaling is van essentieel belang om een optimaal eindresultaat te bereiken. Vanuit onze verzorgende kijk op tandtechniek, besteden wij daarom extra aandacht aan dit belangrijke onderdeel van uw product.

De kleurbepaling voor tanden en kiezen bij de productie van een volledige nieuwe gebitsprothese vindt plaats in nauw overleg tussen u, uw tandarts en TTMN. Na de keuze van de kleur, wordt uw prothese altijd eerst in was uitgevoerd en gepast. Mocht dan blijken dat de kleurkeuze toch niet aan uw wensen voldoet, dan kan alsnog een andere kleurkeuze worden toegepast, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

De kleurbepaling bij kronen of bruggen vraagt een nauwkeurige aansluiting bij de kleur van uw bestaande tanden en kiezen. Desgewenst vindt de kleurbepaling bij ons op het laboratorium plaats. Met moderne technieken wordt de kleur van uw bestaande tanden of kiezen gemeten, en daarop wordt de nieuwe kroon of brug aangepast. Mocht bij het passen van kroon of brug blijken dat de kleur nog niet volledig aan uw wensen voldoet, dan kan deze op dat moment door ons nog worden aangepast aan uw wensen.

Tandtechniek Midden Nederland

Bel ons op: 0342 – 74 52 38