Prothetische variaties

Flexible prothese, frameprothese, allergievrije prothese

Naast de klassieke prothese bestaan er diverse prothetische variaties.

De meest voorkomende varianten zijn:

  • Partiële gebitsprothese (gedeeltelijke prothese waarbij nog een deel van uw eigen tanden of kiezen aanwezig zijn)
  • Frame prothese (prothese bestaat deels of geheel uit en een metalen frame in plaats van kunststof)
  • Geheel of gedeeltelijke prothese op implantaten (in de volksmond beter bekend als het klikgebit).
  • Flexibele en allergievrije prothese (bio-compatible). Indien u (over)gevoelig bent voor bepaalde kunststofmaterialen.

Op deze vier varianten treft u onderstaand per product een nadere uitleg aan.

 

Partiële prothese

Met behoud van uw nog aanwezige eigen tanden en kiezen. Gemakkelijk uit te breiden.

Als voorloper van een volledige prothese kunt u, zolang u nog beschikt over een aantal goede tanden en kiezen, gebruik maken van een partiële prothese. Bij deze prothese blijven uw bestaande tanden en kiezen intact en vult de partiële prothese de lege delen op.

Indien na verloop van tijd één of meerdere van uw bestaande tanden of kiezen alsnog verloren gaan, kan een partiële prothese gemakkelijk worden uitgebreid, zodat uw prothese dan niet geheel opnieuw vervaardigd behoeft te worden.

Het productieproces van een partiële prothese komt nagenoeg overeen met dat van een volledige prothese, met dien verstande dat bij een partiële prothese bij de keuze van tanden en kiezen qua kleur en formaat zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt met de bestaande tanden en kiezen.

Frameprothese

Geheel of gedeeltelijk van metaal vervaardigde prothese

Een alternatief voor een partiële kunststof prothese is een frameprothese. Voorwaarde voor toepassing van een frameprothese is de aanwezigheid van voldoende bestaande tanden/kiezen om het frame op te kunnen laten steunen.

Een frameprothese bestaat uit een metalen basisframe, waarop met kunststof tanden en kiezen worden vastgezet.

De functie van een frameprothese is gelijk aan die van een kunststof prothese. De constructie is over het algemeen duurzamer door het metalen skelet. Het metalen frame zorgt ervoor dat over het algemeen het gevoel van warm en koud in de mond beter merkbaar is dan bij toepassing van volledig kunststof.

Bij een frameprothese kunnen som metalen ankertjes zichtbaar zijn. Voor zover u dat storend vind worden die tot een minimum beperkt. De mate waarin de zichtbaarheid kan worden voorkomen hangt voornamelijk af van de mate waarin afsteuning van het frame kan plaatsvinden buiten het gebied dat zich in het zicht bevind.

 

Implantaat gedragen prothese

Prothese met bevestiging op implaten, in de volksmond: Klikgebit

De implantaat gedragen prothese, in de volksmond bekend als 'klik-gebit', kent diverse variaties in de uitvoering. De meest gangbare vorm is die waarbij in het implantaat knopjes worden geschroefd waar de prothese overheen kan klikken.

Welke techniek in uw situatie het beste kan worden toegepast, wordt in overleg tussen u en uw tandarts bepaald. Vaak zal uw tandarts hieromtrent met ons in overleg treden.

De kosten van een implantaat gedragen prothese zijn doorgaans hoger dan van een klassieke prothese. Daarbij dient wel in de afweging te worden betrokken dat een implantaat prothese doorgaans groter draagcomfort geeft en meestal een zeer lange levensduur heeft.

Het periodiek reinigen van de implanten is van invloed op de levensduur. Ook zullen periodiek (standaard eens in de +/- 2 à 3 jaar) de knopjes op de implantaten vervangen moeten worden om de klikfunctionaliteit maximaal te blijven benutten.

Flexibele en allergievrije prothese

Bij overgevoeligheid voor bepaalde kunststoffen (bio-compatible)

Speciaal voor personen met overgevoeligheid voor bepaalde materialen en/of kunststoffen vervaardigen wij flexibele prothesen. Deze zijn zowel volledig als partieel toepasbaar.

Belangrijk is dat deze prothesen 100% monomeer vrij zijn. Monomeer is een stof die in traditionele prothese kunststoffen voorkomt en bij sommige mensen overgevoeligheid tot gevolg heeft.

De techiek waarmee deze monomeervrije flexibele prothesen worden vervaardigd, is volledig afwijkend van de trandionele productietechnieken. De productiewijze is het beste te vergelijken met het spuitgieten van kunststoffen. Onder zeer hoge druk en hoge temperatuur wordt de kunststof geperst in een vervaardigd persmodel.

Bij de keuze voor een kunststof prothese van belang dat de kosten hoger liggen vanwege de bijzondere productietechniek. Ook is van belang dat de levensduur aanzienlijk korter is dan van een traditionele prothese. Dit heeft te maken van de beperktere slijtvastheid van flexibel materiaal.

Tandtechniek Midden Nederland

Bel ons op: 0342 – 74 52 38